Michael James Lucas

Architect

Michael James Lucas, geboren in Australië en deels opgegroeid in Europa, is een ervaren projectarchitect. Hij behaalde zijn Master Architectuur aan de Technische Universiteit Delft in 2008 en ging daarna aan de slag bij RAU. Michael James bekwaamde zich vervolgens tot duurzaamheidsspecialist bij Rijnboutt en Powerhouse Company.

“Ik hou erg van het spanningsveld tussen mens en omgeving enerzijds en tussen esthetiek en engineering anderzijds. Al deze fascinerende elementen vind ik terug in architectuur.”

Duurzaamheid gaat voor Michael James verder dan het verlagen van het energieverbruik of de gebruikte materialen. Het geluk van de gebruikers staat bij hem centraal en de vraag hoe je dat kunt vergroten middels architectuur houdt hem al 20 jaar lang bezig.

“Als architect werk je eigenlijk nooit voor jezelf; je maakt gebouwen waar anderen in wonen, werken en verzorgd worden. Ik ben me zeer bewust van de daarbij horende maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorg voor onze planeet. Als individu ben je maar zo kort op aarde terwijl onze acties generaties lang gevolgen kunnen hebben. Ik wil dat diegenen die na ons komen ook een goed leven hebben en ik neem dit rentmeesterschap zeer serieus. “Touch the earth lightly” zoals de Aboriginals zeggen.”

“Ik wilde graag bij Paul de Ruiter Architects werken omdat hun ontwerpen laten zien dat duurzaamheid en esthetiek op een vanzelfsprekende en onlosmakelijke manier met elkaar verbonden zijn.”

Bij Paul de Ruiter Architects is Michael James als architect projectleider aan het werk gegaan aan Helix in Utrecht en de campus MORE; het Bio Science Park Leiden.

“De visie van het bureau is wat mij het meeste raakt. Het blijft hierbij gelukkig niet alleen bij mooie woorden; er zijn veel duurzame en toonaangevende projecten opgeleverd door het team.”