Paul de Ruiter
News
Horizons Amsterdam Ballast Nedam Development Night

‘Horizons’, een nieuw duurzaamheidsicoon in de Sluisbuurt

6 augustus 2021

Amsterdam krijgt een internationaal toonaangevend duurzaamheidsicoon in de Sluisbuurt. Hier wordt het bijzondere woongebouw ‘Horizons’ ontwikkeld door Ballast Nedam Development naar ontwerp van Paul de Ruiter Architects en FLUX Landscape Architects. Horizons is ontworpen met de kringloop van de natuur en de werking van het menselijk lichaam als inspiratiebron: het ademt, denkt en voelt. De omgeving waarin de bewoners zich straks verbonden voelen met de natuur is een internationaal voorbeeld en een stap voorwaarts naar een duurzame toekomst.


Horizons Amsterdam Ballast Nedam Development Entrance
Horizons Amsterdam Ballast Nedam Development Entrance

Ondertekening Horizons

Carolien Schippers, directeur van Grond en Ontwikkeling namens de gemeente Amsterdam en Onno Dwars namens Ballast Nedam Development hebben de optieovereenkomst voor kavel 5C2 in de Amsterdamse Sluisbuurt ondertekend. Met het plan Horizons is Ballast Nedam Development als beste naar voren gekomen voor de ontwikkeling van de locatie met 126 woningen, waaronder middeldure huur en koop, en bedrijvigheid. Circulariteit en energieverbruik vormden de hoofdaccenten van de aanbesteding.


Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development: “Met Horizons zetten we de nieuwe norm voor duurzaam bouwen. Deze ontwikkeling laat zien dat we met nieuwe innovaties deze prachtige sector vooruit kunnen helpen, en een voortrekkersrol kunnen nemen in heel Nederland en de wereld. Duurzaam bouwen voor de toekomst, voor mens en natuur. Dit wordt straks een geweldige plek om te leven.”

Paul de Ruiter, Director Paul de Ruiter Architects: “Door integraal rekening te houden met circulariteit, BENG eisen, natuurinclusiviteit en toekomstbestendigheid in de architectuur, is er een nieuwe standaard gezet voor duurzame woongebouwen”

Horizons Amsterdam Ballast Nedam Development Central Garden
Horizons Amsterdam Ballast Nedam Development Central Garden
Horizons Amsterdam Ballast Nedam Development Roof Gardens
Horizons Amsterdam Ballast Nedam Development Roof Gardens

Horizons: Vijfvoudig duurzaamheidsicoon

Horizons is het eerste gebouw met positieve invloed op de aarde, mens en dier. Een gebouw gebaseerd op een overvloed aan innovaties op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en toekomstbestendig bouwen. Het is de start van een nieuwe generatie gebouwen dat ademt, denkt en voelt, net zoals ons lichaam dat doet als ultiem functionerend systeem. Horizons ademt door verschillende groene landschappen, wat een bron vormt van frisse lucht, zuurstof en gezondheid.

Met innovaties op het gebied van energie weet Horizons wanneer er teveel of te weinig is. En door de intelligentie van de natuur te combineren met het innovatieve denken van de mens, worden water en afval op natuurlijke wijze gezuiverd om opnieuw te gebruiken. Maar bovenal voelt het goed. Door de vele mogelijkheden voor ontmoeting raken we de kern van prettig wonen, en zorgt het vele groen voor een fijne plek voor mens en dier. Het gebouw laat zien dat een positieve bijdrage op Moeder Aarde mogelijk is, en dat we kunnen leven op basis van overvloed van energie, natuur, grondstoffen en sociale verbondenheid.

Horizons is een vijfvoudig duurzaamheidsicoon, waarbij vijf keer een positieve impact op de planeet gemaakt. Zo voorkomt Horizons eenzaamheid door onderlinge verbinding en een inclusief woonprogramma waarin bewoners letterlijk en figuurlijk gedeeld eigenaarschap hebben. De begane grond wordt geen volledige commerciële ruimte maar een collectieve woonkamer. Zonnepanelen zijn in de architectuur meegenomen in de gevel, waardoor meer energie wordt opgewekt dan het gebouw gebruikt, en ruimte op de daken ontstaat voor de stadsparken van de toekomst. Horizons is een circulair icoon dat voor 62% bestaat uit biobased en hergebruikte materialen en voor 96% herbruikbaar is aan het einde van zijn levensduur. Een houten gebouw dat bijna 3.000 ton CO2 opslaat. Een gebouw voor de natuur, waarbij de verschillende daktuinen de biodiversiteit in de Sluisbuurt herstellen en verrijken, en regenwater wordt opgevangen. Een gezond gebouw met schone binnenlucht waarin grondstof kringlopen worden gesloten door eigen afval te zuiveren en te hergebruiken. Het laat zien dat mens en natuur gezamenlijk in harmonie kunnen leven. Een gebouw dat de norm zet voor de toekomst in Amsterdam, Nederland en uiteindelijk de wereld.

Naast Paul de Ruiter Architects en FLUX Landscape Architects bestaat het team van Ballast Nedam Development uit Alba Concepts, Buro Loo, Pieters Bouwtechniek, WAX, CConcept Design, OneGo, Vogelbescherming Nederland, JOGG, Ursem en Heddes.

Horizons: onderdeel van Sluisbuurt

De Sluisbuurt ligt op de westelijke punt van het Zeeburgereiland direct tegenover de Oranjesluizen en heeft een unieke ligging aan het IJ. Het wordt een duurzame, autoluwe wijk met bebouwing in een combinatie van hoog- en laagbouw met ruim 5500 woningen en voorzieningen. De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang, met deze tender start ook de realisatiefase van de wijk. De volledige ontwikkeling van het gebied gaat 10 tot 15 jaar duren

Horizons Amsterdam Ballast Nedam Development Street View
Horizons Amsterdam Ballast Nedam Development Street View

Deel deze pagina