Paul de Ruiter
News
4 Afsluitdijk

Yttje Feddes & Paul de Ruiter geven inspirerende sessie Masterplan Afsluitdijk

13 juni 2018 Congres Nederland over 100 jaar | Zuiderzeewet

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Zuiderzeewet organiseert de provincie Flevoland in samenwerking met medeoverheden en partners op 14 juni 2018 het congres 'Nederland over 100 jaar'. Een congres dat plaatsvindt in het hart van de voormalige Zuiderzee in aanwezigheid van onder meer de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen.

Na het plenaire programma vinden diverse deelsessies en tafelgesprekken plaats op het gebied van waterveiligheid, duurzame toekomst en samenwerking.
Feddes/Olthof Landschapsarchitecten en Paul de Ruiter Architects maakten in opdracht van Rijkswaterstaat het ruimtelijke ontwerp van de toekomstige aanpassingen op de Afsluitdijk. Hun Masterplan vertrekt vanuit het behoud van het bestaande profiel van de 32 kilometer kaarsrechte lijn van de dijk en een duurzame aanpak van de versterking.

Tijdens dit congres blikken Feddes en de Ruiter in de inspirerende sessie `100 jaar vooruit met Lely` terug op het innovatieve Zuiderzeeproject van ingenieur Lely. Ze lichten toe hoe zij honderd jaar later bij het ontwerp van de Afsluitdijk hebben voortgebouwd op zijn erfgoed en wat ze hebben verbeterd vanuit hun benadering “meebewegen met de natuur”.

Naast een persoonlijke toelichting op dit fascinerende Masterplan dagen ze de deelnemers uit om op een verfrissende en optimistische manier na te denken over de uitdagingen van de toekomst.
Is de verdedigingsstand wel de juiste oplossing voor zeespiegelstijging en de effecten van klimaatverandering? Of biedt het slim benutten van natuurlijke krachten en innovatieve technieken een betere kans op ecologisch herstel?

Feddes en de Ruiter gaan vanuit hun specialisatie en aan de hand van illustrerende voorbeelden met de deelnemers op zoek naar de kansen die het samenspel van natuur en techniek biedt.

Meer over het congres: klik hier.

Deel deze pagina