Planet

Hoe wij naar de wereld kijken

Duurzaam sinds 1994

Wij geloven in de toekomst. Daarom werken we al sinds het ontstaan van het architectenbureau in 1994 aan innovatieve duurzame architectuur. Het bureau is ontstaan uit het gedachtegoed van het promotieonderzoek "The Chameleon Skin" van Paul de Ruiter uit 1992, dat stelt dat gebouwen energie moeten produceren in plaats van dat ze energie consumeren.

De mens staat centraal

Onze architectuur levert energie in technische, maar vooral ook in menselijke zin. Waarden zoals geluk en inspiratie maken samen met meetbare feiten als daglicht optimalisaties intelligente, duurzame gebouwen. Op deze manier ontwerpen we gebouwen met een aangenaam binnenklimaat waarin gezondheid, interactie en communicatie tussen mensen centraal staan.

Form follows climate

Duurzaam ontwerpen zit in het DNA van ons bureau. Onze gebouwen zijn zo ontworpen dat de gevels intelligent kunnen reageren op de zon waardoor we energie maximaal kunnen winnen en bewaren. Onze architectuur krijgt op deze manier een uniek, herkenbaar en innovatief karakter mee. Tegelijkertijd spelen we zo logisch en uitlegbaar in op lokale kwaliteiten en klimaat.

Het gebouw als bron van energie

Sinds 1994 maken wij energieleverende gebouwen, en zijn we trendsettend in het ontwikkelen van duurzame technologieën. Door een combinatie van onderzoek en het gebruik van 3D software simulaties, zoals BIM en Sefaira, blijven we de prestaties van onze gebouwen continu verbeteren, en lopen we voorop in het ontwerpen van circulaire (C2C) gebouwen.

Meetbare duurzaamheid

Wij willen waarde toevoegen aan duurzaamheid door het meetbaar te maken. Daarom helpen wij bij de ontwikkeling van certificeringsmethoden voor gebouwen. Als recordhouders met de hoogste scores in Nederland voor BREEAM, LEED, GPR en GreenCalc+ zorgen we ervoor dat onze eigen gebouwen voldoen aan de hoogste, bewezen duurzaamheidstandaarden.

De schoonheid van duurzaamheid

Esthetiek en duurzaamheid sluiten elkaar niet uit. Integendeel, ze versterken elkaar. Het omarmen van duurzaamheid is voor ons aanleiding om vernieuwende en innovatieve architectuur met intrinsieke schoonheid te maken. De waardering van de schoonheid van gebouwen is immers een belangrijke voorwaarde om een duurzamere wereld te creeëren.

Een CO2 neutrale maatschappij

Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheidvraagstukken ook op het niveau van de stad kunnen worden opgelost. We verbinden gebouwen met elkaar, en we laten ze hun energie uitwisselen om zo een intelligentere en energieneutrale leefomgeving realiseren. Door functiemenging en circulariteit perken we CO2 uitstoot, waterverbruik en afvalstromen in waardoor gezondere steden ontstaan.