Paul de Ruiter
20210309 Donut voor Planet pagina

Duurzaam sinds 1994

Wij geloven in de toekomst. Daarom werken we al sinds het ontstaan van het architectenbureau in 1994 aan innovatieve duurzame architectuur met een positieve impact op het welzijn van de gebruiker, de omgeving en de biodiversiteit. Het bureau is ontstaan uit het gedachtegoed van het promotieonderzoek "The Chameleon Skin" van Paul de Ruiter uit 1992, dat stelt dat gebouwen energie moeten produceren in plaats van dat ze energie consumeren.

Duurzaam

De mens staat centraal

Onze architectuur levert energie in technische en menselijke zin. Waarden zoals geluk en inspiratie maken samen met meetbare feiten als daglicht optimalisaties intelligente, duurzame gebouwen die door een flexibel (of aanpasbaar) ontwerp gemakkelijk aangepast kunnen worden aan de behoefte van de gebruiker .Op deze manier ontwerpen we toekomstbestendige gebouwen met een aangenaam binnenklimaat waarin gezondheid, interactie en communicatie tussen mensen centraal staan.

1436 17 Hogeschool Rotterdam Ossip WEB

Het gebouw als opslag van circulaire waarden

Wij zien een gebouw als bouwdepot waarvan het materiaal zowel nu als in de toekomst waarde heeft. Circulaire en biobased materialen vertegenwoordigen daarbij een hogere waarde omdat ze een minimale impact op het milieu en onze directe omgeving hebben. Hoe minder afval hoe beter. De waarde van een materiaal zit ook in de demontabele toepassing die hergebruik mogelijk maakt. Deze manier van ontwerpen is van essentieel belang voor de transitie naar een CO2 neutrale samenleving.

Planet Biobased Materiaal

Het gebouw als bron van energie

Duurzaam ontwerpen zit in het DNA van ons bureau. Onze gebouwen zijn zo ontworpen dat de gevels intelligent kunnen reageren op de zon waardoor we energie maximaal kunnen winnen en bewaren. Energiegebruik van het gebouw wordt verder beperkt door de toepassing van duurzame oplossingen, installaties en technologieën. Door te ontwerpen met de trias energetica krijgt onze architectuur een uniek, herkenbaar en innovatief karakter mee. Tegelijkertijd spelen we zo logisch en uitlegbaar in op lokale kwaliteiten en klimaat.

Climate

Innovatie

Sinds 1994 maken wij energieleverende gebouwen, en zijn we trendsettend in het ontwikkelen van duurzame technologieën. Door een combinatie van onderzoek en het gebruik van 3D software simulaties, zoals BIM en Sefaira, blijven we de prestaties van onze gebouwen continu verbeteren, en lopen we voorop in het ontwerpen van circulaire (C2C) gebouwen.

Energie

Ecologie

Voor ons staat verbinding met de natuur aan de basis van ieder ontwerp. We vergroten de biodiversiteit door groene gevels en daken toe te passen en te combineren tot een uitgekiend watersysteem anticiperend op klimaatverandering. Onze architectuur kenmerkt zich door een natuurinclusieve benadering waarin het groen van buiten naadloos over gaat in groene (verticale) binnentuinen en atria. Zo draagt groen niet alleen bij aan het welbevinden van de omgeving maar ook aan het welzijn van de gebruiker.

Planet Groene gevel

Meetbare duurzaamheid

Wij willen waarde toevoegen aan duurzaamheid door het meetbaar te maken. Daarom helpen wij bij de ontwikkeling van certificeringsmethoden voor gebouwen. Als recordhouders met de hoogste scores in Nederland voor BREEAM, LEED, GPR en GreenCalc+ zorgen we ervoor dat onze eigen gebouwen voldoen aan de hoogste, bewezen duurzaamheidstandaarden.

Meetbaar

De schoonheid van duurzaamheid

Esthetiek en duurzaamheid sluiten elkaar niet uit. Integendeel, ze versterken elkaar. Het omarmen van duurzaamheid is voor ons aanleiding om vernieuwende en innovatieve architectuur met intrinsieke schoonheid te maken. De waardering van de schoonheid van gebouwen is immers een belangrijke voorwaarde om een duurzamere wereld te creeëren.

Schoonheid

Business as a force for good

Ons architectenbureau is officieel een Certified B Corporation®. Wij zijn aangesloten bij een internationaal netwerk van bedrijven die in de samenleving verschil willen maken. Als B Corp staat ons bedrijf voor een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen. Het is dan ook onze rol om gezamenlijk de rest van de wereld te motiveren om positieve verandering door te voeren en de Sustainable Development Goals van 2030 te behalen.

Andere aangesloten bedrijven zijn o.a. Tony Chocolonely, Dopper, Ben & Jerry’s en Patagonia.

0709 Sonia Arrepia Paul de Ruiter Studio web 1