Paul de Ruiter
2023 PDR 01 Sander 03 3000

Sander Bakker

Architect

Vanuit zijn interesse voor de gebouwde omgeving en de tijdgeest die daar achter schuil gaat was een link met architectuur voor Sander snel gemaakt. Hij heeft zijn Bachelor in Building Environment behaald aan de HvA. Hierna heeft hij z’n Master of Science in Architecture, Urbanism & Building Sciences behaald aan de TU Delft. Bij Paul de Ruiter Architects houdt hij zich voornamelijk bezig met grootschalige, binnenstedelijke woningbouwprojecten.

“Ik ben bij Paul de Ruiter Architects gaan werken vanwege hun focus op innovatieve duurzame architectuur. Duurzaamheid is een breed maar cruciaal thema bij alle nieuwe ontwikkelingen op dit moment.

De binnenstedelijke woningbouwvraagstukken vind ik hierin het meest interessant. Als typisch stadsmens kan ik me hiermee identificeren. Vanwege de toenemende urbanisatie is het ook een heel actueel onderwerp. De helft van de wereldbevolking woont in steden en dit zal in de toekomst alleen maar meer worden. Verstedelijking is een goede ontwikkeling voor de toekomst, maar het brengt complexe onderwerpen met zich mee. De mens staat hierin centraal; als individu dat onlosmakelijk verbonden is met zijn of haar omgeving. Het is daarom niet alleen een milieuvraagstuk, maar ook een maatschappelijk vraagstuk. Hier denk ik graag over mee, nu en in de toekomst. Bij Paul de Ruiter zit ik hiervoor op de juiste plek.”