Paul de Ruiter
News
Final Foto Vi A

Paul de Ruiter Architects eerste architectenbureau met NEN Veiligheidsladder certificaat

February 24, 2022

In de bouw gebeuren nog steeds veel ernstige ongevallen. Om het aantal onveilige situaties terug te dringen met minder incidenten tot gevolg heeft NEN de Veiligheidsladder (ook bekend als Safety Culture Ladder)ontwikkeld. De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen voor bedrijven in verschillende sectoren waaronder de bouw. Paul de Ruiter Architects onderschrijft het belang van deze aanpak en zet veiligheid ook in de ontwerpfase hoog op de agenda. Het bureau vertaalde de kernwaarden van het veiligheidsbewustzijn in de eigen bedrijfsvoering en is nu als eerste architectenbureau van Nederland officieel NEN Veiligheidsladder gecertificeerd. Met deze certificering sluit het architectenbureau zich aan bij een groot aantal bouwpartijen dat zich committeert aan een veiliger werkomgeving binnen de gehele bouwketen. Dat doen zij door ondertekening van het Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Sinds januari 2022 stellen alle ondertekenaars, van opdrachtgever tot opdrachtnemer, een NEN Veiligheidsladder certificaat verplicht in aanbestedingen en contracten in de bouw. Deze gezamenlijke afspraak wordt Veiligheid in Aanbesteding genoemd, beter bekend als ViA.

Annemiek Bleumink, zakelijk directeur bij Paul de Ruiter Architects en verantwoordelijk voor de implementatie van de NEN Veiligheidsladder binnen het bureau: “Als architectenbureau kennen wij een sterke veiligheidscultuur. Naast gezondheid en duurzaamheid speelt het borgen van veiligheid en uitvoerbaarheid van een bouwproject een belangrijke rol binnen onze ontwerpen. Met behulp van de Veiligheidsladder hebben we ons veiligheidsprotocol van ontwerp tot uitvoerings- en gebruiksfase verder geoptimaliseerd. Dat heeft geresulteerd in een veiliger werkomgeving voor iedereen én een officieel ViA veiligheidscertificaat. Win win.”

De integratie van de Veiligheidsladder in de bureaustandaard is binnen Paul de Ruiter Architects als teamproject opgepakt. Alle medewerkers zijn actief betrokken bij dit proces en gevraagd om input te geven op het veiligheidsbeleid. Paul de Ruiter Architects werd in het traject naar de certificeringsaudit begeleid door Aboma Certificering BV.

Annemiek Bleumink: “Veiligheid staat nu nog duidelijker op de kaart binnen onze bedrijfsvoering. Het is inmiddels een terugkerend thema bij onze algemene teamvergaderingen. Persoonlijke ervaringen en vragen uit de praktijk wisselen we af met nieuwe inzichten over veiligheid in de bouw en in de gebruiksfase. Door deze interactieve benadering houden we het veiligheidsbewustzijn bij onze medewerkers scherp.”

Share this page