Paul de Ruiter
News
Winkelstraat cluster 5 en 7

Grootschalige transformatie Amsterdamse Poort van start

17 november 2021

Amsterdam – 16 november 2021 – Op 19 november start CBRE Investment Management namens het CBRE Dutch Retail Fund met de eerste bouwwerkzaamheden voor de grootschalige herontwikkeling van Amsterdamse Poort aan het Groot Bijlmerplein in Amsterdam. De komende jaren investeert het fonds in de eerste fase EUR 180 miljoen in renovatie van de winkels, de parkeergarages en de parkeerdekken, een volledig nieuwe Shopperhal en 600 nieuwe woningen met name in het middenhuur segment. In nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam – verantwoordelijk voor de publieke ruimte – en andere stakeholders in het gebied zoals de winkeliers en de bewoners, creëert de belegger er een multifunctioneel bruisend centrumgebied. Paul de Ruiter Architects tekende voor een deel van de nieuwbouw en transformatie van Cluster 5 en 7 en voor het ontwerp van de Shopperhal.

Stadshart van Zuidoost

Met de grootschalige herontwikkeling zal Amsterdamse Poort veranderen naar hét stadshart van Zuidoost waarin wonen, werken, winkelen, ontmoeten, leren, kunst en cultuur elkaar onderling versterken. Een inclusief gebied met 24/7 levendigheid en dynamiek, een plek die mensen verbindt en vermaakt met een magneetfunctie voor heel Stadsdeel Zuidoost. Dit betekent bijvoorbeeld dat er in de programmering meer ruimte komt voor kunst, cultuur en onderwijs en dat er nieuwe ontmoetingsplekken gaan ontstaan door lokaal verankerde horeca- en foodconcepten toe te voegen die gedurende de dag en in de avonduren zorgen voor levendigheid, dynamiek en verbinding. Zo loopt er nu een horeca pitch uitvraag voor de nieuwe horeca units aan het Groot Bijlmerplein, waar de bouw op 19 november wordt gestart. Horecaondernemers worden uitgedaagd een specifiek concept te bedenken voor deze plek.


Duurzamer, groener en dynamischer

De herontwikkeling start op 19 november met de renovatie van de eerste winkels in het blok aan het Groot Bijlmerplein direct gevolgd door de renovatie van parkeergarage P22 onder het centrum. In de komende jaren herontwikkelt CBRE Investment Management in samenwerking met 3W Real Estate alle winkels, alle parkeergarages én - in samenwerking met de gemeente Amsterdam - de openbare ruimte inclusief de publieke pleinen. Hiermee wordt ingezet op meer dynamiek en levendigheid, vooral ook in de avonduren. Ook worden er vanaf medio 2022 tot begin 2027 600 nieuwe huurwoningen toegevoegd door CBRE Investment Management waarvan het merendeel in het middensegment.

Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de renovatie. Daarom krijgen bijvoorbeeld de vernieuwde parkeergarages meer ruimte voor elektrische oplaadplekken en meer parkeerplekken voor fietsen. Het openbaar gebied krijgt door de toevoeging van groen een totaal ander karakter en de huidige parkeerdekken transformeren naar afgesloten groene binnentuinen voor de bewoners.

Samenwerking

Om te waarborgen dat de plek zijn sterke verwevenheid met de lokale omgeving en identiteit behoudt, zal er ook de komende jaren nauw worden samengewerkt met bewoners, bezoekers, gebruikers en de huidige ondernemers in het gebied. In de vorm van placetesting, tijdelijke invullingen en samenwerkingen zijn hierin de afgelopen tijd al succesvolle initiatieven gelanceerd zoals:

* de komst van Temporary Art museum OSCAM gericht op educatie, participatie en ontwikkeling,
* de opening van debatcentrum New Metropolis dat een belangrijke rol speelt in de communicatie over de transformatie en met lokale ondernemers en huidige bewoners,
* het beschikbaar stellen van een pop-up ruimte voor ondernemers zoals Patta voor jongeren in Zuidoost, Bijlmerbox met producten van lokale makers, mondkapjesatelier Filter,
* de entree van Amsterdamse Hip Hop Academy The Foundation gericht op kunst- en dansonderwijs en inspiratie aan jongeren,
* de komst van Local Wave Radio, een plek waar jong talent creatieve content kan maken en hun stem kan laten horen,
* de organisatie van Culiwalk Zuidoost, een wekelijkse culinaire en culturele wandelroute om de culinaire en culturele geschiedenis van Zuidoost te herontdekken.Binnentuin cluster 7

Gebiedsbrede aanpak ArenAPoort

De herontwikkeling van Amsterdamse Poort door CBRE Investment Management is onderdeel van de grootschalige transformatie van het totale ArenAPoort-gebied waarin de gemeente Amsterdam, andere eigenaren, investeerders en ontwikkelaars samenwerken om een duurzaam, samenhangend en leefbaar gebied te maken. Naast de toevoeging van meer dan 5.000 nieuwe woningen zal in het gebied ook fors geïnvesteerd worden in kantoren, bijvoorbeeld met de komst van het hoofdkantoor van ABN AMRO, in entertainment en recreatie, openbaar vervoer, fietsparkeerplekken en onderwijs door de komst van een internationale school voor basis- en voortgezet onderwijs. Een gezamenlijke investering in een groenere, bruisende en leefbare plek voor bewoners en bezoekers van Amsterdam Zuidoost, die in het bijzonder voor voetgangers en fietsers beter bereikbaar wordt.

Architecten die betrokken zijn bij de verschillende clusters in Amsterdamse Poort zijn, in alfabetische volgorde, MVSA, Paul de Ruiter Architects en VOCUS Architecten. 3W Real Estate is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het vastgoedbeheer is in handen van CBRE Property Management.

Binnenstraat cluster 7

Deel deze pagina