Paul de Ruiter
News
Valschermkade Open Closed 1

Update Aangepaste Werkwijze i.v.m. COVID-19

3 april 2020

Om verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan werken we bij Paul de Ruiter Architects sinds 16 maart vanuit huis via beveiligde VPN verbindingen. Middels digitale vergadermomenten, een wekelijks virtueel bureau overleg en actieve interne appgroepen kunnen onze werkzaamheden voortgezet worden en blijven we als collega’s ook persoonlijk betrokken bij elkaar en wat er op organisatieniveau speelt.

Om de bouw van de lopende projecten zo goed mogelijk te ondersteunen, blijven we de bouwplaatsen met strikte in acht neming van de regels van het RIVM bezoeken. Ondertussen wordt er in digitaal teamverband ook hard gewerkt aan nieuwe opdrachten.

We zouden dit niet kunnen doen zonder de flexibiliteit van alle partijen met wie wij samenwerken en willen iedereen bedanken voor de medewerking en het vertrouwen.

Uiteraard gaat gezondheid en welzijn boven alles. We realiseren ons dat veel mensen die nu vanuit huis werken, er daarnaast nog een zorgtaak voor kinderen, ouders of bekenden bij hebben. Sommigen hebben een partner in een vitaal beroep, of hebben in hun directe omgeving de gevolgen van het coronavirus ondervonden. Wij bieden onze medewerkers die nu voor deze uitdagingen staan de ruimte en flexibiliteit om hier voldoende tijd en aandacht aan te kunnen besteden en wensen iedereen alle kracht en sterkte om deze moeilijke periode zo goed mogelijk met elkaar door te komen.

Deel deze pagina