Lelystad 1

Lelystad Airport

Een duurzame terminal in de geest van ingenieur Lely
Lelystad 2
Lelystad 3
Lelystad 4
Lelystad 1
Lelystad 2
Lelystad 3
Lelystad 4

/

Om alternatieve capaciteit te bieden voor leisureluchtvaart wordt Lelystad Airport gefaseerd ontwikkeld als ‘Twin-Airport’ van Schiphol. De nieuwe luchthaven wordt qua omvang, openheid en directheid een werkelijke aanvulling op de grootschaligheid van Schiphol. Lelystad Airport faciliteert straks met name vakantievluchten van en naar toeristische steden en regio’s in Europa en andere landen rondom de Middellandse Zee en heeft als doelstelling uit te groeien tot de ‘Preferred Leisure Airport’ van Europa. In het kader van deze ontwikkeling ontwerpt Paul de Ruiter Architects een duurzame en uitbreidbare terminal, voor in eerste instantie 1,5 miljoen passagiers per jaar. Het ontwerp van de nieuwe terminal stelt de beleving van de passagier centraal waardoor de luchthaven onderdeel wordt van de vakantie-ervaring van de reizigers: ongedwongen en comfortabel. Het structuurontwerp van de terminal is tot stand gekomen in samenwerking met Deerns en Noorderlicht Architekten.

Thema's: luchtvaart, LEED, Design & Build

Spectaculaire eenvoud

De spectaculaire eenvoud van het polderlandschap in Flevoland vormt het startpunt voor het ontwerp van de nieuwe terminal in de geest van ingenieur Lely. Passend in het weidse, abstracte polderlandschap zet de nieuwe terminal in op een krachtig horizontaal gebaar. De terminal bestaat uit een langgerekt volume dat landzijde en luchtzijde van elkaar scheidt en de pier met wachtruimtes in zich opneemt. Ter plaatse van de entree naar de terminal gaat het langgerekte volume over in een hoger volume met een genereuze luifel, die de passagier met een open en welkom gebaar ontvangt. De glasoverkapte hal met houtconstructie, de Plaza, vormt het centrale ontmoetingspunt van het gebouw, waar vertrekkende en aankomende stromen passagiers met hun wegbrengers en ophalers elkaar treffen. In dit hogere volume bevindt zich ook de comfortabele Lounge met winkel- en horecafaciliteiten waar de passagiers kunnen verblijven tot ze naar de gate gaan. Het dakterras, dat grenst aan de Lounge, biedt een weids uitzicht op de stijgende en landende vliegtuigen.

Het ontwerp van de nieuwe terminal stelt de beleving van de passagier centraal waardoor de luchthaven onderdeel wordt van de vakantie-ervaring van de reizigers: ongedwongen en comfortabel.

Ongedwongen en comfortabel

Lelystad Airport wordt een volledige selfservice luchthaven, met geavanceerde state-of-the-art systemen die aansluiten bij de mobiele, digitale wereld. Zo kunnen passagiers zelfstandig inchecken en bagage afleveren. Ook extra bagage wordt op eigen initiatief betaald en ingecheckt. Technieken zoals het ‘just in time’-systeem, dat passagiers informeert wanneer ze naar de gate kunnen vertrekken, vergroten het reisgemak en het vrijheidsgevoel van passagiers. Door in te spelen op de uiteenlopende behoeften van een breed scala aan passagiers biedt de terminal ruimte en comfort aan alle reizigers.

Duurzame terminal

Vliegen via Lelystad Airport wordt een continue ervaring, van het parkeren tot het boarden, zonder barrières. Dat vraagt om een terminal waar binnen en buiten naadloos in elkaar overlopen. Een gebouw dat open en toegankelijk voelt en waar altijd zicht is op de omgeving en de vliegtuigen. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van natuurlijke energie en ventilatie om een aangenaam binnenklimaat voor passagiers en staf te realiseren. De terminal wordt een energiezuinig gebouw met een slimme, compacte klimaatinstallatie die inspeelt op veranderende omstandigheden en bewegingen van mensen. Ook het materiaalgebruik is duurzaam, minimaal en demontabel, waardoor een eerlijke materiaal eigen uitstraling ontstaat. Bovendien worden materialen toegepast die het milieu zo min mogelijk belasten. De houten draagconstructie voor de ontvangsthal en de gates speelt hierin een belangrijke rol, zowel technisch als qua beleving. Het gebouw wordt op LEED Gold niveau gecertificeerd, waarmee het gebouw meetbaar één van de duurzaamste terminals ter wereld is.

Toekomstbestendig en aanpasbaar

De ontwikkeling van Lelystad Airport is gepland in meerdere fasen. Zo wordt de terminal in de eerste fase operationeel voor 1,5 miljoen passagiers. De tweede fase gaat uit van een groei naar 3,7 miljoen passagiers per jaar. In de derde fase wordt de luchthaven geschikt gemaakt voor een capaciteit van circa 6,7 miljoen passagiers per jaar. Met het oog op de voorziene uitbreiding van de terminal wordt het gebouw toekomstbestendig ontworpen. Zo is de terminal aanpasbaar op groei en verandering van operationele en commerciële bedrijfsvoering.

De terminal is flexibel uitbreidbaar en speelt in op op groei en verandering van operationele en commerciële bedrijfsvoering.

Flexibel uitbreidbaar

De terminal is zodanig opgezet dat de verschillende componenten onafhankelijk van elkaar uitgebreid kunnen worden. Door moeilijk verplaatsbare functies op een vaste hartlijn van het gebouw te situeren kan de terminal naar twee zijden uitgebreid worden. Enerzijds de publieksfuncties en anderzijds de ondersteunende logistiek en bagage-afhandeling. Bovendien kunnen bouwstoffen weer grondstoffen worden door het gebruik van geprefabriceerde materialen en demontabele knooppunten in de constructie: zo ontstaat een circulair en flexibel gebouw.

De ontwikkeling van de terminal vormt een belangrijke eerste stap in de nieuwe passagiersbeleving tijdens het reizen van- en naar Nederland en toont bovendien op innovatieve wijze hoe terminals duurzaam, toekomstbestendig en flexibel uitbreidbaar gebouwd kunnen worden.

Project details

Gegevens

Bruto vloeroppervlak 12.000 m² - 1.200 m² commercie en horeca, 3.000 m² bagagehallen, 800 m² stafruimtes, 7.000 m² publieke ruimte
Programma Duurzame passagiersterminal
Start ontwerp Juli 2016
Start bouw September 2017
Oplevering September 2018
Certificering LEED Gold

Ontwerpteam

Opdrachtgever Lelystad Airport
Gebruiker Lelystad
Project architect Paul de Ruiter
Projectleider Julius Klatte
Projectteam Noud Paes, Julius Klatte, Mark Homminga, Florina Raileanu
Adviseur constructie Aveco de Bondt
Aannemer J.P. van Eesteren
E-installaties Croonwolter&dros
Adviseur bouwfysica, brandveiligheid en installaties Deerns
Adviseur bouwkosten KamphuisSchaufeli bouw- en kostenmanagement
Eindverantwoordelijk voor ontwerp, realisatie en onderhoud TBI