Paul de Ruiter
News
Ni B Den Haag beeld

Ontwerpstudie natuur inclusief bouwen voor de Gemeente Den Haag

15 januari 2019

Door een groeiende bevolking, alsmaar toenemende verstedelijking en klimaatverandering neemt het aandeel natuur op onze planeet steeds verder af en krijgen we te maken met extremere weersomstandigheden. Daarom ontwerpen wij klimaatadaptieve gebouwen die meer biodiversiteit toevoegen dan ze ontnemen en zorgen voor gezondere steden. Op uitnodiging van Gemeente Den Haag heeft Paul de Ruiter Architects een ontwerpstudie gedaan naar natuur- en groeninclusief bouwen.

Op de Binckhorst hebben we een mixed-use plan gemaakt met wonen, werken, horeca en publieke functies. Aan de hand van een aantal ingrepen laten we zien wat de meerwaarde van natuur inclusief bouwen is. Elk schaalniveau in het plan kent zijn eigen condities en daarmee specifieke ontwerp oplossingen, waarbij we onderkennen dat natuur en mens soms conflicterende wensen hebben. In het ontwerp wordt daarom de ruimte gelaten voor dier en natuur en tonen we hoe dat leidt tot fijnere stedelijke leefomgevingen.

Deel deze pagina