Paul de Ruiter

Kroeten-eiland

Milieuvriendelijke woningen op een kunstmatig eiland

Kroeten 1
Kroeten 2
Kroeten 3
Kroeten 4
1 / 4

Kroeten-eiland is de laatste fase in de ontwikkeling van de Vinex-locatie, “Kroeten” te Breda. Het Kroeten-eiland met daarop 400 woningen is door 5 architectenbureaus vormgegeven. Opdrachtgever Van Ginneken Vastgoed b.v. heeft ons de opdracht meegeven om 47 woningen milieuvriendelijk te ontwerpen. Opmerkelijk aan dit stedenbouwkundige plan was de integrale aanpak, waarin gemeente, stedenbouwkundigen, architecten en later ook de bewoners, nauw samenwerkten in de planontwikkeling.

Thema's:
Woningbouw
Bij het ontwerp van de woningen is gestreefd naar maximalisatie van uitzicht, ligging, lichtinval en privacy

Kunstmatig eiland in het agrarische landschap

Het Kroeten-eiland is een kunstmatig eiland met gegraven waterwegen in het agrarische landschap. De 47 geschakelde goedkope sector woningen zijn verdeeld over drie blokken en vormen samen de rand van het eiland. Tussen de bouwblokken zijn groene pleinen opgenomen die een directe relatie aangaan met het water en ook de woningen profiteren maximaal van het water door grote glaspartijen en balkons. De straatzijde heeft een meer stedelijk karakter dat zich kenmerkt door zwevende balkons en optionele dakopbouwen van contrasterend aluminium. Bij het ontwerp van de woningen is gestreefd naar maximalisatie van uitzicht, ligging, lichtinval en privacy.

Wonen aan het water

De landzijde van de woningen is hard: de woningen hebben een abstracte wand van glas en steenachtige materialen en verharde terrassen. De waterzijde van de woningen is zeer open, maar geeft door de directe ligging aan het water toch privacy. Hier liggen de buitenruimten van de woningen als balkons op verschillende verdiepingen en zullen het beeld van het eiland bepalen.

Alternatief energieverbruik

De bouwvorm en de daarbij behorende installatie is erop gebaseerd dat zonne-energie en interne warmtelast kunnen worden hergebruikt. Zo kan de door de zon verwarmde lucht tussen de spouw en de als klimaatraam uitgevoerde raamspouw gebruikt worden voor de ventilatie van de woning, zonder dat deze eerst opgewarmd hoeft te worden.

De woning is voorzien van luchtverwarmingssysteem ondersteund door een vloerverwarmingssysteem waardoor water met een lage temperatuur (ca. 30 à 40 graden) stroomt. Daarnaast voorziet de collectief aangeschafte windmolen voor een dekking van zo’n 15 tot 20% van het energieverbruik van het eiland.

Project details

Gegevens

Naam en plaats Kroeten-eiland, Breda
Bruto vloeroppervlak 100 m² per woning
Programma 47 milieuvriendelijke koopwoningen
Start ontwerp Juli 2003
Start bouw Augustus 2004
Oplevering Juni 2005

Ontwerpteam

Opdrachtgever Van Ginneken Vastgoed bv
Ontwerp Paul de Ruiter Architects bv
Project architect Paul de Ruiter
Project team Michael Noordam, Sander van Veen, Helga Traksel, Willeke Smit, Femke Heerkens, Hannes Ochman, Dieter Blok, Björn Peters
Adviseur constructie B.V. Bouwtechnisch Adviesburo Ir. W.A. van Boxsel ci
Stedenbouwkundige adviseur Diederen, Dirrix van Wylick architecten
Aannemer Aannemingsbedrijf Van Agtmaal bv
Overige betrokkenen Groosmans & Partners; Atelier Kingma & van Marmeren; HAI Hoshino Architecture International Fumi Hoshino; Poolen architectenbureau
Fotografie Pieter Kers

Deel deze pagina