Paul de Ruiter

Rijkswaterstaat Zeeland

Communiceren van toegankelijkheid

Rijkswaterstaat 1
Rijkswaterstaat 4 4
Rijkswaterstaat 4 2
Rijkswaterstaat 4 1
Rijkswaterstaat 2 2
Rijkswaterstaat 2 3
Rijkswaterstaat 3
Rijkswaterstaat 2 1
Rijkswaterstaat 4 3
1 / 9

In 2000 kreeg Paul de Ruiter Architects de opdracht om voor Rijkswaterstaat een functioneel, transparant, duurzaam en flexibel gebouw te ontwerpen. Innovaties die de beleving en het werkklimaat van de gebruiker vergroten voeren de hoofdtoon in dit ontwerp. Zo is het kantoorgebouw een voorloper op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing, als ook op het gebied van functionaliteit en flexibiliteit.

Thema's:
Kantoren

Verbindende factor tussen stad en land

Het gebouw van Rijkswaterstaat Zeeland is onderdeel van het plan van de gemeente Middelburg om de stad weer op de kaart te zetten. Rijkswaterstaat Zeeland vormt één van de gebouwen die in de knikpunten van het Kanaal door Walcheren zijn geplaatst en het geïsoleerde Middelburg Zuid koppelen aan het centrum van de stad. Ze markeren de grens tussen stad en land. Het gebouw is ontworpen als een langwerpig lichaam dat is opgetild om onder het gebouw parkeerruimte te creëren. Daardoor kan het driehoekige terrein met de bomenrand waaraan het gebouw gelegen is intact worden houden en worden ingericht als park.

Meer dan een kantoor alleen

Rijkswaterstaat Zeeland is niet alleen een kantoorgebouw, maar huisvest ook een crisiscentrum, staatsarchieven en een computercentrum dat, in geval van nood, alle sluizen in de provincie Zeeland kan besturen, inclusief de Deltawerken. Eén van de eisen van de opdrachtgevers betrof de mogelijkheid tot een flexibele indeling en daardoor flexibel gebruik van het nieuwe kantoor. In het ontwerp wordt op twee manieren met deze wens rekening gehouden. Enerzijds is het gebouw door de flexibele opbouw, zowel bouwkundig als installatietechnisch, op vele mogelijke manieren indeelbaar en opsplitsbaar in grote verhuurbare units. Anderzijds is het met behulp van flex-plekken gelukt de 450 veelal in het veld werkende Rijkswaterstaters een ‘eigen’ werkplek te geven.

Het ontwerp voor Rijkswaterstaat vervult een belangrijke communicatieve rol, zowel intern als extern.

Om het kantoor de uitstraling te geven die past bij een openbaar gebouw is het transparant gemaakt, waardoor je van buitenaf de medewerkers kan zien werken, vergaderen en lunchen. Het gebouw laat daarmee zien dat Rijkswaterstaat een toegankelijke en laagdrempelige organisatie is met een heldere en open structuur. In het gebouw zorgen de ‘flex-plekken’ en glazen afscheidingswanden tussen gang en kamers voor veel contact mogelijkheden. De brede en inspringende gangen met zithoeken, koffiecorners, vergaderplekjes en andere ontmoetingsruimten maken het voor de medewerkers makkelijk om even snel bij elkaar te komen om ideeën uit te wisselen.

Project details

Gegevens

Locatie Poelendaelesesingel 18, 4335 JA Middelburg
Bruto vloeroppervlak 11.835 m²
Programma Kantoorgebouw met een crisiscentrum, staatsarchieven en een computer centrum
Start ontwerp Januari 2000
Start bouw Mei 2003
Oplevering November 2004

Ontwerpteam

Opdrachtgever Rijksgebouwendienst, Directie Projecten
Gebruiker Rijkswaterstaat Zeeland
Project architect Paul de Ruiter
Project team Dieter Blok, Monique Verhoef, Willeke Smit, Helga Traksel, Michael Noordam, Sander van Veen, Emma Franks, Melanie Go, Florent Rougemont, Jeroen Quanjer, Nicolle Flagiello
Adviseur constructie ABT
Adviseur installaties Halmos
Adv. duurzaam bouwen moBius consult
Adviseur bouwfysica moBius consult
LTEO advies If technology
Supervisor interieur Paul de Ruiter Architects
Interieur losse inrichting Hidde ontwerp en organisatie
Landschapsarchitect Bosch & Slabbers
Stedenbouwkundige BVR, Palmboom & van der Bout
Kunstenaar Dan Peterman (Chicago, USA), Olafur Eliasson (IJsland)
Aannemer BAM Utiliteitsbouw
E-installaties Alewijnse Delft
WTB-installaties GTI Utiliteit Zuid
Fotografie Pieter Kers en Rob 't Hart

Deel deze pagina