Paul de Ruiter
2022 PDR7 Tim 01 4000

Tim Bakker

Bouwkundig ontwerper

Tim heeft zijn bachelor Bouwkunde behaald aan de Hogeschool van Amsterdam, met als specialisatie Architectuur. Eerder werkte hij bij MVSA Architects en Team V Architectuur. Bij de laatste werkte hij onder andere aan de renovatie van het hoofdgebouw van de TU in Eindhoven, waarvan het ontwerp in 2016 een International BREEAM Outstanding Award voor Education en Healthcare ontving.

“Het ontwerpproces van de TU Eindhoven leerde me veel over duurzaamheid en probleemoplossend denken. Belangrijk is dat de soms complexe techniek van een project geen afbreuk doet aan het ontwerp. ”

Bij Paul de Ruiter Architects is hij gespecialiseerd in BIM trajecten: een virtuele manier van ontwerpen en bouwen waarbij verschillende disciplines in de bouwsector in een 3D model integraal samenwerken. Dit zorgt ervoor dat alle betrokken partijen zo efficiënt mogelijk kunnen schakelen.

“Paul de Ruiter Architects is voor mij een plek waar ik met mijn kennis over Revit en BIM een jong en enthousiast team kan ondersteunen in hun visie op duurzaamheid en innovatie. Belangrijke onderwerpen, nu en des te meer in de toekomst. Dat doe ik door het maken van visualisaties en studies tijdens het ontwerpproces. Het liefst in een al zo vroeg mogelijk stadium. Het op deze wijze samenwerken met de architecten binnen het bureau maakt het mogelijk hun gedachtegoed zichtbaar te maken en de kwaliteit van de ontwerpen te waarborgen.”