Paul de Ruiter

Het Vlietermonument

“Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst”

1924 Vlietermonument 02
2021 PDR VM OH 5000
1924 vlietermonument 03
1924 vlietermonument 01
1924 vlietermonument 04
2021 PDR VM OH CROP 5000
1 / 6

Vernieuwing

De Afsluitdijk onderging, onder supervisie van Paul de Ruiter en Yttje Feddes, de laatste jaren een complete versterking, vernieuwing en verduurzaming. Net als de Afsluitdijk is ook het Vlietermonument toe aan een vernieuwing.


Thema's:
Publieke gebouwen, Sociaal duurzaam
“Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst”

Is het opschrift onder de reliëf gedenkplaat van kunstenaar Hildo Krop dei in 1935 werd geplaatst.

Vernieuwing

De Afsluitdijk onderging, onder supervisie van Paul de Ruiter en Yttje Feddes, de laatste jaren een complete versterking, vernieuwing en verduurzaming. Net als de Afsluitdijk is ook het Vlietermonument toe aan een vernieuwing.

Renovatie

Het Vlietermonument bevindt zich bij de Vlieter, de plaats waar in op 28 mei 1932 de Afsluitdijk werd gesloten. Het Vlietermonument is van grote historische betekenis. Het is een monument in de vorm van een uitkijktoren, ontworpen door architect Willem Dudok. De toren is in 1933 gebouwd. Het is een punt van herdenking en symbool voor de iconische Afsluitdijk. Het monument is bijna 90 jaar oud en heeft een grondige opknapbeurt nodig omdat het ruige zeeklimaat het monument heeft aangetast.

Uitbreiding van het Vlietermonument

Het Vlietermonument ontvangt jaarlijks zo’n 300.000 bezoekers. Naar verwachting zal het aantal bezoekers de komende jaren flink toenemen. Het huidige gebouw is hier niet voor geschikt en voldoet niet meer aan hedendaagse eisen. De bijeenkomst- en horecafunctie moet worden uitgebreid. Paul de Ruiter Architects is gevraagd om het huidige Vlietermonument te restaureren en uit te breiden, zodat het voldoet aan het programma van eisen en de ambities op het gebied van duurzaamheid. De architectonische kracht van het Monument zit in het sterke contrast tussen de ‘lichtvoetige’ verticale toren en de zware horizontale grond­wal van de Afsluitdijk. Om het monument in zijn waarde te laten, zal de horecafunctie verborgen in de dijk symmetrisch links en rechts van de uitkijktoren vanaf de snelweg onzichtbaar worden uitgebreid. Vanaf de IJsselmeer zal aan beide kanten van de trappen van het monument worden uitgebreid met twee symmetrisch glazen volumes met een ruim uitzicht over het IJsselmeer.

Ontwerpopgave

In het ontwerpproces zal de aandacht liggen op het uitbreiden in de dijk, de relatie tot het water en een zorgvuldige restauratie van het monument. De complexiteit van de opgave is gelegen in de diverse ingrepen die moeten worden gedaan aan het monument, de wijze waarop er gebouwd kan worden in de waterkering en onder een plein, en de ambities om het nieuwe gebouw autarkisch te maken. Dit vraagt om een integrale ontwerpaanpak en intensieve samenwerking met adviseurs. Daarnaast is er nauwkeurige afstemming vereist met diverse stakeholders, waaronder het consortium Levvel dat de Afsluitdijk vernieuwt, de vergunningverlenende instanties en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Project details

Ontwerpteam

Opdrachtgever Rijkswaterstaat/DNA
Project architect Paul de Ruiter
Projectleider Luuc Sonke, Ronald Hageman
Restauratie architect Jan Willem Walraad
Aannemer Koninklijke Woudenberg
Adviseur constructie Pieters Bouwtechniek
Adviseur installaties Drijfhout advies
Landschapsarchitect Feddes Olthof
Renders Willem van den Hoed

Deel deze pagina