Paul de Ruiter

Bouwblok Nieuw West

Een stapeling van sociale woningbouw op een brede school

Small Fiep Westendorp Aiste Rakauskaite 2
Small Fiep Westendorp Aiste Rakauskaite 3
Fiep Westendorp Aiste Rakauskaite 5
Bouwblok NW 1
Bouwblok NW 5
Bouwblok NW 2 1
Bouwblok NW 2 2
Bouwblok NW 2 3
Bouwblok NW 2 4
Bouwblok NW 3 1
Bouwblok NW 3 2
Bouwblok NW 4 1
Bouwblok NW 4 2
Bouwblok NW 4 3
Bouwblok NW 4 4
Bouwblok NW 3 3 jpg
1 / 16

Binnen de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam moest van de Delflandpleinbuurt weer een aantrekkelijke woonomgeving gemaakt worden, met als doel om meer sociale cohesie en werkgelegenheid in het gebied te creëren. Ons bureau was gevraagd om een stedelijk bouwblok te ontwerpen met daarin een brede school en een grote diversiteit aan hoogwaardige sociale woningen.

Thema's:
Woningbouw, Onderwijs, Interieur, Energieneutraal, Benutting zonlicht

We ontwierpen een samengesteld bouwblok met 71 sociale huurwoningen en woningen voor gehandicapten gestapeld op de Fiep Westendorpschool. Deze brede school omvat een lagere school met gymzaal, voorschoolse en naschoolse opvang, een kinderdagverblijf, een muziekatelier, een ontmoetingsruimte voor de buurt en een jeugdbegeleidingscentrum.

Het gebouw heeft drie lagen, waarbij iedere laag getypeerd wordt door een ander soort materiaal. Zo is de plint, waar de school zich bevindt, opgebouwd uit FSC gecertificeerde houten latten die dienen als ondergrond voor de groene klimplanten. De begroeide gevel maakt de school in de hoge stedelijke dichtheid herkenbaar en kindvriendelijk. Daarnaast zorgt het groen dat er geen graffiti kan worden aangebracht en in de zomer voor koeling, optimale ventilatie en CO2-opname. De laag woningen boven op de school gaven we een contrasterende aluminium gevel en wisselden dit af met verdiepingshoge ramen om zoveel mogelijk daglicht binnen te laten vallen en inpandige houten loggia's. De bovenste laag woningen onderscheidt zich door een setback die wordt gekenmerkt door de toegepaste beplating en diepe dakterrassen.

Fiep Westendorpschool als impuls voor de buurt.

De Fiep Westendorpschool vormt een stimulerende leeromgeving die ook plaats biedt aan de buurt. Zo zijn er ouderlokalen, een BuurtOntmoetingsRuimte (BOR) en een multifunctionele ruimte waar buurtactiviteiten georganiseerd kunnen worden. De centrale hal ligt in de entreezone waar de conciërge toezicht houdt en biedt ouders de gelegenheid om bij het halen en brengen van hun kinderen elkaar te treffen. De school deelt naschoolse faciliteiten met de buurt zoals de centrale hal, een keuken en een gymzaal. De school heeft een prominente plek aan het stedelijk plein, waarvan een deel op informele wijze als speelplaats dienst doet. De school vergroot kortom de leefbaarheid van de buurt, en omgekeerd is de buurt een belangrijke ondersteuning voor de school.

Gezond leren grenzend aan de binnentuin

In het ontwerp is veel aandacht besteed aan het belang van daglicht en een gezond binnenklimaat. Daarom hebben we scherp toegezien op voldoende frisse lucht middels een zeer goede luchtbehandelinginstallatie en grote ramen die ook open kunnen, waardoor er direct contact is met buiten. Van het klaslokaal wordt zo een prettige verblijfsruimte gemaakt. Binnen de beschutting van de school is een groene speeltuin gerealiseerd, een prachtige plek om als kind veilig te spelen. Het speelplein is door Gemeente Amsterdam benoemd als voorbeeld van een groen en uitdagend schoolplein.

Project details

Gegevens

Locatie Overschiestraat, Amsterdam
Bruto vloeroppervlak 4.000 m² brede school, 71 appartementen van ongeveer 90 m² (totaal circa 6.500 m²)
Programma Brede School met een basisschool (18 groepsruimten, 2 speellokalen en 2 extra pieklokalen), een kinderdagopvang (4 groepsruimten voor baby- en peuteropvang), de voorschool (2 groepsruimten), een buitenschoolse opvang (geen eigen ruimten, 2 groepen), een buurtontmoetingsruimte en multifunctionele ruimte, centrale voorzieningen en een veiligheidssteunpunt, gecombineerd met welzijn, 71 sociale huurwoningen (WIBO en ROWO)
Oplevering Augustus 2012

Ontwerpteam

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw West; De Key – Principaal; Far West; Stichting KBA Nieuw West
Ontwerp Paul de Ruiter Architects
Projectarchitect Paul de Ruiter
Projectleider Marlous Vriethoff
Projectteam Noud Paes, Richard Buijs, Haik Hanemaaijer, Marieke Sijm, Annika Hermann, Willeke Smit, Dieter Blok
Bouwmanagement De Key-Principaal
Adviseur constructie Bouwadvies bureau Strackee
Adviseur installaties Nieman-Valk technisch adviesbureau
Landschapsontwerp Stadsdeel Nieuw West (schoolplein)
Aannemer Waal Bouw
Fotografie Sónia Arrepia

Deel deze pagina